Újabb generikus hatóanyagfejlesztés valósult meg a Tevánál

Az „Új generikus gyógyszerhatóanyagok fejlesztése” projektről

DEBRECEN - Sikerrel zárult a Teva debreceni Alapanyaggyártás Kutatás-fejlesztésért felelős központjának „Új generikus gyógyszerhatóanyagok fejlesztése” elnevezésű projektje, melynek keretében hat új generikus gyógyszerhatóanyag eljárás fejlesztése valósulhatott meg. A projekt összköltsége meghaladta a 905 millió forintot, melyhez a Magyar Állam és az Európai Unió mintegy 324,99 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Debrecen a Teva stratégiai fontosságú gyártókomplexuma, mind hatóanyaggyártás, mind pedig késztermékgyártás tekintetében és a telephely K+F tevékenysége is kiemelkedő. A cég küldetése, hogy olyan magas színvonalú gyógyszerhatóanyagokat és késztermékeket fejlesszen ki és állítson elő, melyeket számos betegség terápiájában sikeresen lehet használni, ezzel segítve a betegeket abban, hogy jobb és egészségesebb életet élhessenek.

Az „Új generikus gyógyszerhatóanyagok fejlesztése” projekt keretében több új generikus hatóanyagot fejlesztett ki a vállalat, olyan terápiás területeken, mint daganatterápia, antiinfektívumok, anyagcsere-betegségek és aneszteziológia. A fejlesztések fókuszában azon szintetikus vagy fermentációs eljárások kidolgozása állt, melyek biztosítják a megfelelő gyógyszerforma kifejlesztéséhez szükséges hatóanyagnak a modern gyógyszeripari sztenderdek szerinti előállítását. Ennek eredményeképpen a vállalat a generikus hatóanyagokat az innovatív készítményekkel azonos, vagy azokat felülmúló minőségben, ám azoknál költséghatékonyabb módon tudja előállítani.

A projekt eredményességét reprezentálja hogy három termék (2 szintetikus és egy fermentációs/félszintetikus termék) esetében kg-os léptékű ún. nGMP minta, illetve három termék esetében 20-100 g léptékű ún. labor minta került előállításra, illetve minősítésre. A projekt során kidolgozott eljárások a jövőbeni új termék gyártási eljárás és termékregisztráció alapját képezik. A támogatás segítségével 100 millió forint összegű eszközbeszerzés valósult meg, amely lehetővé tette a debreceni Alapanyaggyártás Kutatás-fejlesztési eszközparkjának további modernizációját.

A kutatás-fejlesztési tevékenység a Teva számára - a hosszú távú fejlődés zálogaként - mindig is kulcsfontosságú szereppel bírt. A sikeres hatóanyag fejlesztésnek köszönhetően a vállalat, mint a térség egyik legjelentősebb ipari szereplője és a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, újabb lépést tett annak érdekében, hogy –  vezető helyét megtartva – betegek millióinak gyógyulását biztosítsa modern készítményeivel.

Megosztás