Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
Környezetbarát gyógyszergyártás

Környezetbarát gyógyszergyártás

A Teva Gyógyszergyár Zrt. működése során kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdését. Felelős környezetvédelmi politikát folytat, mely a törvényi előírások maximális betartásán alapszik, valamint proaktív és preventív környezetvédelmi tevékenységében nyilvánul meg. Munkáját az Egységes Környezethasználati Engedélyben rögzítetteknek megfelelően végezi, melyben foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi is.

A vállalat gazdasági érdekei összhangban vannak a legfontosabb környezetvédelmi szempontokkal. A Teva Gyógyszergyár Zrt. folyamatosan keresi az új eljárásokat és technológiákat, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a fajlagos víz, energia és oldószer felhasználást. E törekvésének köszönhetően az elmúlt 2 évben jelentősen csökkent a fajlagos veszélyes hulladék, szennyvíz és energia felhasználásból adódó környezetterhelés is.

 

Ezen túlmenően a vállalat zajkibocsátásának csökkentésére is nagy gondot fordít. Debrecenben elkészült az az ún. zajtérkép, melynek segítségével a kibocsátott zaj folyamatos ellenőrzés és vizsgálat alatt áll.

 

A hulladékgazdálkodás szintén kulcskérdés a gyógyszergyárnál, így a vállalat szakemberei folyamatosan keresik a termelés során keletkezett hulladékok ártalmatlanításának és újrahasznosításának legújabb módszereit.

 

A termelés során keletkezett szennyvíz megfelelő kezelésére Debrecenben 2007-ben állították üzembe a vállalat új ipari szennyvíz-előkezelőjét.

 

A vállalat új létesítményeinél is meghatározó szempont a környezetvédelem kérdése, így 2010-ben Debrecenben átadott ún. High Containment üzemből, köszönhetően a speciális szellőzőrendszernek és zsiliprendszernek, a termelésben felhasznált anyagok nem kerülnek ki a környezetbe.

 

Biztonságtechnika (munka-, tűzbiztonság és egészségvédelem):

 

A vállalat működése során kiemelt figyelmet szentel munkatársai egészségének és testi épségének védelmére, mely hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek mondható. Ezen értékeket szem előtt tartva, 2009-ben a Teva Gyógyszergyár Zrt. úgy döntött, hogy csatlakozik a „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért" kezdeményezéshez. A dokumentum itt érhető el! A TEVA kötelezettséget vállal, hogy nem csak saját alkalmazottai, de a partner vállalatainak alkalmazottai esetében is megköveteli, ellenőrzi a munkajogi, foglakoztatási, biztonságtechnikai előírások maradéktalan érvényesülését.

 

Jogszabályban rögzítettek alapján 2009-ben a Teva Gyógyszergyár Zrt. Debreceni Telephelye felső küszöbértékű veszélyes üzem besorolást kapott. Mint minden ilyen besorolással rendelkező hazai ipari létesítménynek, így a Teva Gyógyszergyár Zrt.-nek is megfelelő védelmi tervvel kell rendelkeznie az esetleges váratlan események kezelésére. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elfogadta a vállalat Belső Védelmi Tervét, mely garantálja e történések biztonságos kezelését. A megfelelő felkészültségre garancia, hogy a védelmi tervben foglaltakat a vállalat munkatársai rendszeres gyakorlatok keretében sajátítják el.

 

Biztonsági filozófiánk

Célunk, hogy megelőzzük mind a személyi, mind az anyagi károkkal, károsodásokkal járó eseményeket. Ennek érdekében betartjuk a hatályos magyar jogszabályokat, alkalmazzuk a különböző szabványok normáit, a Gyógyszergyár területén lévő berendezéseket rendszeresen ellenőrizzük, felülvizsgáltatjuk, a munkavállalókat folyamatosan oktatásban részesítjük.

Felkészültek vagyunk egy esetleges nem kívánt esemény kezelésére, rendelkezünk a kárelhárítás azonnali megkezdéséhez szükséges eszközökkel.

 

Veszélyes anyagok kezelése


A Gyógyszergyár területén nagyobb mennyiségben tűzveszélyes folyadékok (metanol, etanol, stb.) és a vízi környezetre veszélyes anyagok lehetnek jelen. Kisebb mennyiségben előfordulhatnak toxikus anyagok, amelyek jellemzően szilárd halmazállapotúak, valamint tűzveszélyes gázok (propán-bután, acetilén) kisforgalmi kiszerelésben (palackban).

 

A lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek következményei


A Gyógyszergyár területén nemkívánatos esemény során elsősorban tűzveszélyes folyadék kerülhet a szabadba, amelyek gyújtóforrással érintkezve tüzet okozhat. A modellezés alapján a Gyógyszergyár területén bekövetkező rendkívüli események a lakott területet nem veszélyeztetik. A nemkívánatos esemény kezelésre az automata védelmi rendszerek mellett a Gyógyszergyárban korszerű felszereléssel ellátott létesítményi tűzoltóság működik, akik végrehajtják a technológiai rendszer(ek) kizárását, az esetlegesen keletkező tűz oltását, valamint a veszélyes folyadékok felitatását, összegyűjtését. A létesítményi tűzoltóság munkáját a hivatásos tűzoltóság segíti.