Pályázati kiírás

A pályázat kiírója a Teva Gyógyszergyár Zrt („Teva”).

A pályázat célja, hogy megossza a közvéleménnyel a legemberközelibb egészségügyi kezdeményezéseket és megoldásokat, és megmutassa, hogy egy apró tett is mennyire értékes lehet a betegek számára.

2022-ben első alkalommal kerül kiírásra Magyarországon a Teva „Emberarcú Egészségért” pályázata, amely a betegeknek nyújtott segítség fontosságára helyezi a hangsúlyt. Olyan projektek pályázati anyagait várjuk, amelyek az önzetlen segítségnyújtás példáit testesítik meg, mindamellett, hogy valódi értéket teremtenek a betegek számára. Célunk, hogy megtaláljuk és elismerjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek megkönnyítik a betegek mindennapjait, vidámságot hoznak a kezelések szürkeségébe, vagy egy apró kedvességgel segítenek mosolyt csalni az arcukra, hogy akár csak egy rövid időre is el tudjanak feledkezni a betegségükről.

Pályázók köre

Az Emberarcú Egészségért díjra pályázhat minden magyar1 magánszemély, természetes és jogi személy, civil szervezet és állami szerv, nem feltétel az egészségügyhöz kapcsolódó munkaviszony.

Pályázati kategóriák

 1. Magánszemély és egészségügyi szakember
 • Bármilyen magánszemély, aki önkéntes munkájával valamely módon segítséget nyújt a betegellátásban, a betegek életének megkönnyítésében.

 • Bármilyen egészségügyi szakember (pl. háziorvos, szakorvos, gyógyszerész, szakdolgozó, egyéb egészségügyi végzettségű szakember) által indított önkéntes, segítségnyújtó, értékteremtő projekt vagy eljárásrend.

  2.   Egészségügyi, oktatási intézmény, társadalmi, civil és gazdálkodó szervezet

 • Bármilyen egészségügyi intézmény (pl. alap-, járó-, vagy fekvőbetegellátó intézmény, egyetemi kar vagy klinika) által indított önkéntes, segítségnyújtó, értékteremtő projekt.

 • Bármilyen társadalmi, civil, beteg- vagy gazdálkodó szervezet által kitalált vagy szervezett, önkéntes, segítségnyújtó, értékteremtő projekt, megoldás vagy eszközrendszer (pl.: egészségügyi programok, applikációk, honlapok, pályázatok, kiadványok, segítségnyújtó vagy egyéb szolgáltatás stb.).

Beküldendő munkák

A beküldendő pályázati anyag három részből áll:

 1. Pályázati űrlap:

A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, ami elektronikus formában a www.teva.hu/emberarcu-egeszsegert oldalon érhető el, és online tölthető ki.

 1. Projekt leírás:

A kezdeményezés rövid bemutatása segíti annak pontos megértését és megismerését. A leírás terjedelme maximum 2,500 karakter (egy - másfél oldal) hosszúságú lehet, amelynek megírására szintén a pályázati űrlapon van lehetőség: https://www.teva.hu/emberarcu-egeszsegert/share-your-initiative/

 1. Kiegészítő anyagok:

A pályázathoz bármilyen alátámasztó dokumentum (pl. fotó, videó, sajtóanyag, prezentáció, hozzájáruló nyilatkozat) csatolható. Feltölthető fájl formátumok: doc, pdf, ppt, jpg, png, tiff, avi, mp4 vagy mpg, maximum 10 MB méretben. Fontos: egy pályázathoz 1 db melléklet csatolható!

Hiányosan kitöltött pályázati űrlap esetén a nevezés érvénytelen.

A pályázatra 2021. január 1. és 2022. június 15. közötti másfél évben, Magyarországon megvalósult, önkéntes, segítségnyújtó, értékteremtő projektek nevezhetők.

A pályázati határidő

A hiánytalanul kitöltött pályázatok beküldési határideje 2022. szeptember 15. 24:00h.

A pályázat menete

 1. A pályázati űrlap és a pályázati kiírás elérhetők a Teva honlapján, a teva.hu/emberarcu-egeszsegert oldalon.

 2. Valamennyi, a pályázati határidőig beérkező, érvényes pályázati anyagot egy zsűri bírál el, mely zsűri egy rövidített listát állít össze. A pályázatok elbírálásában közreműködik a V. M. komm Kft. (1136 Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2., Cg-01-09-725946).

 3. A rövidített listára került pályaművek közül a Teva munkavállalói szavazzák meg a nyertes pályázatokat.

 4. Az „Emberarcú Egészségért díj 2022” eredményhirdetésére és a díjak átadására 2022. novemberében kerül sor. A nyerteseket értesítjük, és nevüket közzétesszük a Teva honlapján (teva.hu).

A zsűrizés menete, szempontjai

 1. Az elbírálás során a zsűri a következő szempontok alapján és a megadott súlyozással értékeli a pályázatokat, illetve állítja össze a rövidített listát: (1) hasznosság - 50%, (2) empátia, emberközeli megoldás - 30%, (3) újszerűség, kreativitás - 20%.

 2. Egy projekt, illetve annak különböző elemei csak egy kategóriában nevezhetők.

 3. Mindkét pályázati kategóriában 2 - 2 projekt kerül díjazásra, azaz összesen 4 díj kerül kiosztásra.

 4. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egy kategóriában – pl. elegendő nevezés vagy megfelelő színvonal híján – kisebb számban vagy egyáltalán ne hirdessen nyertest, és a díjazást a másik kategóriába irányítsa át.

 5. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy a pályázót a pályázatával kapcsolatos hiánypótlásra kérje, illetve, hogy a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába nevezett pályázatokat átirányítsa a másik kategóriába.

 6. A szervezők pályázati anyagokat nem őriznek meg, és nem küldenek vissza.

Díjazás 

Az „Emberarcú Egészségért díj 2022” mindegyik nyertese bruttó 1.000.000 Ft díjazásban részesül.

A pályaművek bemutatása

A nyertesek és mellettük a legjobb pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek a Teva honlapján, a díjátadó rendezvényen, sajtóanyagokban, hírlevelekben, nyomtatott anyagokban, valamint más média felületeken.

Jogi feltételek

A pályázati anyag nem tartalmazhat jogszabályba, különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.

A pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban szereplő szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók stb.) egyéni, eredeti jellegűek, és ezek tekintetében rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen, és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében a Teva részére további felhasználási engedélyt adjon. A Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.

A Pályázó a pályázat benyújtásával engedélyt ad a pályázatban foglalt művek pályázat elbírálása érdekében történő felhasználására, és az elbírálás körében történő felhasználásra vonatkozóan díjra nem tart igényt.

A közzétételre és egyéb felhasználásra kiválasztott pályaművek esetén a Teva olyan felhasználási engedélyt biztosító szerződést kíván kötni a pályázóval, amely határozatlan időre szólóan feljogosítja a Tevát arra, hogy a pályázattal összefüggésben a pályaművet (vagy annak részeit, kivonatait stb.) az általa, vagy a Teva megbízásából eljárva bármely harmadik személy által üzemeltetett weboldalon, bármely nyomtatott vagy online médiatartalomban, illetve lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban közzétegye, illetve ilyen közzétételre harmadik személyeknek engedélyt adjon. A felhasználási szerződésben a pályaművek szerzője vagy a képviseletében eljáró személy kifejezetten lemond a szerzői jogdíjról az itt bemutatott felhasználások tekintetében.

Pályázati kiírás letöltése

1 Bármely, magyar állampolgársággal, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező magányszemély, illetve magyarországi regisztrációval és székhellyel rendelkező bármilyen társadalmi, civil, beteg- vagy gazdálkodó szervezet.

Megosztás