Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon

Belépés

Az Ön által elérni kívánt oldalak kizárólag orvosok, gyógyszerészek és más egészségügyi szakemberek számára készültek, vényköteles és társadalombiztosításba befogadott gyógyszerekre vonatkozó információkat tartalmaznak. A 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) értelmében gondoskodnunk kell arról, hogy ezekhez az információkhoz laikus fogyasztók ne férhessenek hozzá.

A regisztrációs űrlap kitöltésével és a belépés elfogadásával Ön nyilatkozik arról, hogy orvos, gyógyszerész vagy más egészségügyi szakemberként jogosult a gyógyszer információhoz való hozzáférésre.

Azonosító / E-mail cím:
Jelszó: