Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon

Adatkezelési Tájékoztató - teva.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A TEVA.HU OLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

Az alábbi ún. speciális adatkezelési tájékoztatók az adatkezelési cél megnevezése sorban megjelölt adatkezelési tevékenységekre vonatkoznak. A speciális adatkezelési tájékoztatókban nem szabályozott kérdések tekintetében a TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 09-10-000016; székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13.; az „Adatkezelő” vagy „TEVA”) általános tájékoztatója rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Egyes speciális adatkezelési célok

 1. Regisztráció (profil létrehozása, adatmódosítás, jelszó módosítása) a teva.hu és a tevalife.hu oldalakon, valamint a Teva Live applikáción keresztül
 2. Adomány vagy támogatás igénylése a teva.hu oldalon
 3. Elektronikus kapcsolatfelvétel a TEVA-val
 4. A TEVA eseményeivel és termékeivel kapcsolatos hírekről és információkról való értesítés küldése egészségügyi szakemberek (HCP-k) részére
 5. Szakmai rendezvényen történő részvételhez nyújtandó természetbeni támogatás igénylése
 6. Szakmai segítségnyújtás igénylése a teva.hu oldalon
 7. A Teva Live applikációval kapcsolatos adatkezelés.
 8. Pénzvisszafizetési garancia érvényesítése és kérdések feltevése az idros.hu oldalon

 

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Regisztráció(profil létrehozása, adatmódosítás, jelszó módosítása) a teva.hu és a tevalife.hu oldalakon, valamint a Teva Live applikáción keresztül

Adatkezelési cél leírása

A teva.hu és a tevalife.hu oldalak zárt felületeit csak egészségügyi szakemberek vehetik igénybe. A webes vagy applikációs regisztráció során megadandó kötelező adatok rögzítésének a célja, hogy a TEVA ezt a jogosultságot ellenőrizni tudja, és a szakmai felületek igénybevételét ezen zárt kör részére (egészségügyi szakemberek) biztosítsa. A regisztráció során opcionálisan további személyes adatokat is megadhat a regisztráló személy (kényelmi funkció), amely esetben a megadott személyes adatokat a felületek további funkciói használata során nem kell ismételten rögzíteni.

Kezelt személyes adatok kategóriái

Kötelező adatok:

Név, e-mail cím, jelszó, pecsétszám, munkahely irányítószáma

Opcionális adatok:

Telefonszám, földrajzi régió, munkahely neve és címe, szakterület, foglalkozás, tudományos fokozat, azonosító típusa, kamarai azonosító / nyilvántartási szám, végzés helye és éve, születési idő

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja,
amely értelmében az adatkezelés az Ön és a TEVA közötti, ingyenes felhasználói fiók fenntartására irányuló szerződés teljesítéséhez szükséges.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja,
amely értelmében az opcionálisan megadandó adatokat a TEVA az Ön hozzájárulása alapján kezeli.

Adatkezelés ideje

A személyes adatokat a TEVA a felhasználói fiók törléséig kezeli. Ön a felhasználói fiókját a „beállítások” menüpont „regisztráció törlése” pontja alatt tudja törölni. A személyes adatok a fiók törlését követően azonnal visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

A személyes adatok a törlésre vonatkozó utasítás fogadásától számított 1 (egy) hónapon belül kerülnek visszavonhatatlanul törlésre.

A személyes adatokat a TEVA addig kezeli, amíg Ön azokat a regisztrációs felületen nem törli, illetve törlésre kerülnek abban az esetben is, ha az Ön fiókja megszűntetésre kerül.

A személyes adatok a törlésre vonatkozó utasítás fogadásától számított 1 (egy) hónapon belül kerülnek visszavonhatatlanul törlésre.

Érintettek

A teva.hu és a Teva Live applikáción keresztül oldalon regisztráló személyek.

Az adatokat opcionálisan rögzítő személyek a teva.hu oldalon.

Személyes adatok forrása

Közvetlenül Öntől kerül felvételre a regisztráció során.

Közvetlenül Öntől kerül felvételre a regisztráció során, illetve a későbbiek során, amikor Ön azokat önkéntesen rögzíti.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

Igen

Nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Nem

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen Nem)

Nem

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Regisztráció nélkül a teva.hu és a tevalife.hu oldalak, illetve a Teva Live applikáció zárt, csak az egészségügyi szakemberek részére rendelkezésre álló felületeihez Ön nem fér hozzá.

Az adatok megadása nélkül, Önnek a további funkciók használata során a személyes adatokat minden esetben külön-külön rögzítenie kell.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A teva.hu, a tevalife.hu oldalak és a Teva Live applikáció adminisztratív munkatársai.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

MX Net Korlátolt Felelősségű Társaság

Címzett minősége

Adatfeldolgozó

A továbbítás célja

Az applikáció fejlesztése és üzemeltetése

Továbbítás harmadik országba

-

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák

-

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

N

I

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

I

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

I

I

Tiltakozás

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Adomány vagy támogatás igénylése a teva.hu oldalon

Adatkezelési cél leírása

Az űrlapon megadott személyes adatok kezelése annak érdekében szükséges, hogy a TEVA az adományozási, illetve támogatási kérelmeket el tudja bírálni, és pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződést a kérelmezővel meg tudja kötni. A megjelölt mezők kitöltése kötelező, az opcionális mezőket a belátása szerint kitöltheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az a támogatási kérelmének pozitív elbírálását segíti. Az adományozásra, illetve a támogatásra vonatkozó szabályok alapján, amelyet az érintett az űrlap elküldésével egyidejűleg elfogad, a TEVA a megadott személyes adatok közül a pályázó és a pályázat tárgyának azonosítást szolgáló adatokat további 1 (egy) évig megőrzi, annak érdekében, hogy az ismételt (elutasított, vagy már pozitívan elbírált) pályázókat ki tudja szűrni.

Kezelt személyes adatok kategóriái

Név, levelezési cím, telefonszám, foglalkozási adatok (státusz, munkahely neve, osztály), e-mail cím, valamint pályázat címe (kötelező).

Az adomány illetve támogatási kérelem indokainak a leírása, továbbá az érintett által csatolt egyéb dokumentumok (opcionális).

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;
a pályázatot benyújtó személy a személyes adatok megadásával, és az űrlap elküldésével a pályázat kiírását elfogadja, amelynek a teljesítéséhez (elbírálás, szerződéskötés és az ismételt benyújtások kiszűrése) a személyes adatok szükségesek.

Adatkezelés ideje

Az opcionálisan megadott személyes adatokat a TEVA a kérelem elutasításáig, pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés megkötéséig kezeli. A kötelezően megadott személyes adatokat az ismételt benyújtások kiszűrése érdekébe a TEVA az elutasítástól, vagy a támogatási szerződés megkötésétől számított további 1 (egy) évig kezeli.

A személyes adatok az adatkezelésre megadott határidő lejártától számított 1 (egy) hónapon belül kerülnek visszavonhatatlanul törlésre.

Érintettek

Adományt vagy támogatást a teva.hu oldalon keresztül igénylő személyek.

Személyes adatok forrása

A támogatási kérelem kitöltése során Ön a személyes adatokat közvetlenül adja meg.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

Igen (a kötelezően megadandó adatok).

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Igen (az kötelezően megjelölt adatokat).

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A kötelezően adatok megadása nélkül, Ön a pályázaton nem tud részt venni.

Az opcionális adatok megadása nem a pályázaton való részvétel feltétele, de az Ön pályázata pozitív elbírálásának esélyét javíthatja.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A TEVA Compliance (megfelelőségi) egysége, adományozó bizottsága és a teva.hu oldal adminisztratív munkatársai.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Elektronikus kapcsolatfelvétel a TEVA-val

Adatkezelési cél leírása

Az adatkezelés célja, hogy a TEVA az info@teva.hu; hr-budapest@teva.hu; és hr-debrecen@teva.hu e-mail címre küldött üzeneteket fel tudja dolgozni, arra választ tudjon adni, illetve a szükséges intézkedést meg tudja tenni.

Kezelt személyes adatok kategóriái

E-mail cím, az e-mailben megadott és ahhoz csatolt személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja;
az e-mailt elküldő személy hozzájárulása.
Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely esetben a TEVA az üzenetét nem tudja feldolgozni, és arra választ adni.

Adatkezelés ideje

info@teva.hu

hr-budapest@teva.hu; és hr-debrecen@teva.hu

A személyes adatokat a TEVA a kérelmére történő válaszadásig/az intézkedés meghozataláig, de legfeljebb 6 (hat) hónapig kezeli. Amennyiben az Ön kérelmére alapítva a TEVA jogi lépést köteles tenni, illetve ilyen lépés megtételéhez jogos érdeke fűződik, úgy a személyes adatait ezen célból tovább kezelheti, amelyről minden esetben külön tájékoztatást ad az Ön részére. Ebben az esetben a hozzájárulása visszavonásától függetlenük tovább kezeli a TEVA a személyes adatait.

A személyes adatok az adatkezelésre megadott határidő lejártától számított 1 (egy) hónapon belül kerülnek visszavonhatatlanul törlésre.

A személyes adatokat a TEVA a kérelmére történő válaszadásig/ az intézkedés meghozataláig, de legfeljebb 6 (hat) hónapig kezeli.

A személyes adatok az adatkezelésre megadott határidő lejártától számított 1 (egy) hónapon belül kerülnek visszavonhatatlanul törlésre.

Érintettek

Az e-mailt elküldő személyek.

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az érintettől (Öntől).

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

-

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A TEVA az üzenetét nem tudja feldolgozni, és arra választ adni.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A hr-budapest@teva.hu; és hr-debrecen@teva.hu e-mail címekre érkező információkhoz az Alexander Mann Solutions Kft. munkatársai (a TEVA megbízottja) és a TEVA HR egysége fér hozzá. Az info@teva.hu e-mail címre érkező információkhoz csak a TEVA recepciós asszisztensei és HR egysége fér hozzá.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

Alexander Mann Solutions Kft.

Címzett minősége

Adatfeldolgozó

A továbbítás célja

E-mail címek kezelése

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

A TEVA eseményeivel és termékeivel kapcsolatos hírekről és információkról való értesítés küldése egészségügyi szakemberek (HCP-k) részére

Adatkezelési cél leírása

Az adatkezelés célja, hogy a TEVA az oldalon ehhez külön hozzájáruló egészségügyi szakemberek részére e-mail útján értesítést küldjön a társaság eseményeivel és termékeivel kapcsolatos hírekről és információkról.

Kezelt személyes adatok kategóriái

E-mail cím, név, titulus, pozíció, munkahely/intézmény.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja;
a hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulása.

Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely esetben a TEVA a továbbiakban nem fog tudni értesítést küldeni a társaság eseményeivel és termékeivel kapcsolatos hírekről és információkról az Ön részére.

Ön bármikor jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, amely esetben a TEVA a továbbiakban nem kezeli tovább az Ön személyes adatait és így nem fog tudni értesítést küldeni a társaság eseményeivel és termékeivel kapcsolatos hírekről és információkról az Ön részére.

Adatkezelés ideje

A személyes adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre, amelyet követően a személyes adatokat a TEVA 1 (egy) hónapon belül visszavonhatatlanul törli.

Érintettek

A hírlevélre feliratkozó személyek.

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az érintettől (Öntől).

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

Nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A TEVA nem fog tudni értesítést küldeni az Ön részére a társaság eseményeivel és termékeivel kapcsolatos hírekről és információkról.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A személyes adatokhoz kizárólag a TEVA azon munkatársai férnek hozzá, akiknek az értesítések e-mailben történő megküldéséhez ez szükséges.

Továbbítás harmadik országba

-

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák

-

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

I

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Szakmai rendezvényen történő részvételhez nyújtandó természetbeni támogatás igénylése

Adatkezelési cél leírása

Az adatkezelés célja, hogy a TEVA a benyújtott támogatási kérelmet el tudja bírálni, és pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződést meg tudja kötni.

Kezelt személyes adatok kategóriái

Név, tudományos fokozat, munkahely, munkahely címe, azonosító típusa, kamarai azonosító/nyilvántartási szám, szakterület, e-mail cím, telefonszám, TEVA kapcsolattartó neve, pályázni kívánt rendezvény, támogatási kérelem indoklása, szakmai nyilatkozat, az érintett által csatolt egyéb dokumentumokban foglalt egyéb személyes adatok

 

név, ,

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja;
A természetbeni támogatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésére irányuló lépések megtétele.

Adatkezelés ideje

A személyes adatokat a TEVA a kérelem elutasításáig, pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés megkötéséig kezeli, amelyet követően a személyes adatok 1 (egy) hónapon belül törlésre kerülnek, kivéve a név, praxis helye (székhely), tevékenység végzésének helye, pecsétszám, kapott adományok és támogatások, rendezvényekhez nyújtott juttatások mértéke, amely személyes adatok az Európai Gyógyszeripari Vállalatok és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) Kódex 2.7. szakaszának való megfelelés érdekében a kérelem elutasításától, vagy pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 (öt) évig kerülnek megőrzésre.

Érintettek

A természetbeni támogatást igénylő személyek.

Személyes adatok forrása

Közvetlenül Öntől kerül felvételre a támogatási kérelem kitöltése során.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

-

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Igen (az kötelezően megjelölt adatokat)

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

-

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A TEVA Compliance (megfelelési) egysége, asszisztensei és a teva.hu oldal adminisztratív munkatársai.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

 1. TEVA Pharma AG (Svájc) (név, praxis címe, nyilvántartási szám, juttatás jogcíme, juttatás összege).

 2. Utazási irodák, rendezvényszervezők.

Címzett minősége

 1. Önálló adatkezelők.

 2. Adatfeldolgozók.

A továbbítás célja

 1. Támogatás megadásához a vállalatcsoporton belüli jóváhagyás kérése.

 2. Repülőjegy kiállítása, regisztráció rendezvényre.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Szakmai segítségnyújtás igénylése a teva.hu oldalon

Adatkezelési cél leírása

Az adatkezelés célja, hogy a TEVA a szakmai segítség webformon beküldött megkereséseket fel tudja dolgozni, és arra választ tudjon adni.

Kezelt személyes adatok kategóriái

Név, e-mail cím, kérdés típusa, kérdést érintő termék, kérdés.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja;
a webformot kitöltő személy hozzájárulása.
Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely esetben a TEVA a megkereséseket nem tudja feldolgozni, és arra választ adni.

Adatkezelés ideje

A személyes adatokat a TEVA a kérelmére történő válaszadásig, de legfeljebb 6 (hat) hónapig kezeli. A személyes adatok az adatkezelésre megadott határidő lejártától számított 1 (egy) hónapon belül kerülnek visszavonhatatlanul törlésre.

Érintettek

A webformon elküldő személy.

Személyes adatok forrása

Közvetlenül az érintettől (Öntől).

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

-

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Igen

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A TEVA az üzenetét nem tudja feldolgozni, és arra választ adni.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A TEVA recepciós asszisztensei, és „Medical” területe, valamint a teva.hu oldal adminisztratív munkatársai.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Mellékhatás bejelentéssel (farmakovigilanca) kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési cél leírása

Az adatkezelés célja, hogy a TEVA a bejelentett esetleges mellékhatásokat ki tudja vizsgálni, bejelentési jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen, és a szükséges intézkedések megtétele érdekében a bejelentett mellékhatásokat egy helyen nyilván tudja tartani, amelynek keretében:

 1. A TEVA a bejelentővel, illetve a bejelentésben érintett más személlyel a kapcsolatot szükség szerint felveszi annak érdekében, hogy további releváns információkat tudjon bekérni, a mellékhatással érintett egészségügyi állapotot nyomon tudja követni, és ezzel kapcsolatban az érintettet értesíteni tudja.

 2. A TEVA az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 18. § (1) bekezdésében és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 6. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentéseket fogadja, ezekről nyilvántartást vezet és szükség esetén bejelentést tesz a hatóság irányában.

 3. A TEVA a mellékhatással kapcsolatos egyes információkat az ARISg globális adatbázisába továbbítja abból a célból, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, a feltételezett mellékhatásokra vonatkozó nyilvántartások az Európai Gazdasági Térségen belül egy helyen elérhetőek legyenek; továbbá annak érdekében is, hogy a mellékhatásokat globális kontextusban tudja vizsgálni, és az érintettek egészségnek megóvása érdekében hatékony intézkedéseket tudjon tenni.

Bejelentést tehet az érintett beteg, valamint a betegre vonatkozóan egészségügyi szakember.

Kezelt személyes adatok kategóriái

Bejelentő adatai: e-mail cím, telefonszám, IP cím.

Egészségügyi dolgozó adatai: név, szakképesítés, e-mail cím, telefonszám, munkahely neve, munkahely címe.

Beteg adatai: monogram, életkor, nem, súly, magasság.

Mellékhatással kapcsolatos adatok: észlelt esemény, mikor észlelte először; megszűnt-e (igen/nem); ha igen, mikor; következmény (választható: gyógyul, következményekkel gyógyul, javul, fennáll, rosszabbodott, halálos kimenetelű, nem ismert); egyéb megjegyzés; TEVA gyógyszer neve; adagolás; milyen betegségre vagy panaszra javasolták Önnek a gyógyszert; gyártási szám; gyógyszer alkalmazásának kezdete; gyógyszer alkalmazásának vége; alkalmazott más gyógyszerkészítményt vagy gyógynövény alapú szert az elmúlt 30 napban? (igen/nem); egyéb releváns betegségei: egyéb információk és az eset részletes leírása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja, alapján
a TEVA-nak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ismételt illetve hamis bejelentések kiszűrése érdekében a bejelentés IP címét rögzítse, a kapcsolattartásra szolgáló adatokat felvegye annak érdekében, hogy további releváns információkat tudjon felvenni a bejelentőtő, a betegtől, illetve az egészségügyi személyzettől, továbbá a beteg állapotát nyomon tudja követni, és szükség esetén vele a kapcsolatot fel tudja venni.

Tiltakozás joga

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


 

GDPR 9. cikk (2) bek. i) pontja,
a mellékhatás nyilvántartás, kivizsgálás és az EudraVigilance rendszerbe történő bejelentés TEVA-ra vonatkozó közérdekű feladat teljesítése miatt szükséges, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 18. § (1) bekezdésében és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 6. §-ban foglaltak szerint.

Adatkezelés ideje

A bejelentő adatai; az egészségügyi dolgozó adatai, a beteg adatai és a mellékhatással kapcsolatos adatok határozatlan ideig kerülnek megőrzésre figyelemmel arra, hogy az adott bejelentés nyomon követési ideje, valamint a mellékhatás alapján foganatosítani szükséges intézkedések időszaka, illetve határideje évtizedeket is felöllelő távlatban elhúzódhat, illetve szükségessé válhat. A TEVA az ilyen adatokat 3 (három) évente felülvizsgálja, és a nem releváns adatokat törli. Az Ön kérelmére, az Önre vonatkozó kapcsolattartási és azonosításra szolgáló adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Érintettek

A mellékhatással érintett személy, illetve ha a bejelentést nem ő teszi, úgy érintett személy a bejelentést tévő egészségügyi szakember is.

Személyes adatok forrása

Közvetlenül Öntől kerül felvételre a támogatási kérelem kitöltése során, illetve Önre vonatkozóan a kitöltő adja meg. A TEVA az Önnel való kapcsolatfelvétel során a kivizsgáláshoz szükséges további adatokat is rögzíthet.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

-

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az esetleges mellékhatást nem tudja a TEVA kivizsgálni.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az adatokat tartalmazó állomány a TEVA fájlszerver elkülönített (zárt) részén kerül elhelyezésre, illetve a kinyomtatott állományok zárt helyen kerülnek tárolásra.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A TEVA „Pharmakovigilancia” egysége és a teva.hu oldal adminisztratív munkatársai.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

 1. European Medicines Agency (EudraVigilance adatbázis)

 2. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

 3. Teva Pharmaceuticals srl (Marriott Grand Offices, Calea 13 Septembrie, no 90, 8th floor, sector 5, 050726, Bucharest, Romania);

 4. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Global Patient Safety & Pharmacovigilance (12 Ha Trufa St., P.O.Box 8077, Netanya 4250483, Israel);

 5. Teva Pharmaceutical Europe B.V. (Piet Heinkade 107, P.O.B. 43011, Amsterdam 1019 GM, the Netherlands)

Címzett minősége

Önálló adatkezelők

A továbbítás célja

 1. Az EudraVigilance adatbázisba súlyos feltételezett mellékhatásról legkésőbb 15 nappal, a nem súlyos feltételezett mellékhatásokról legkésőbb 90 nappal az után, hogy tudomást szerzett az eseményről, a következő adatokat szolgáltatja: minden olyan adat továbbításra kerül a rendelkezésre álló személyes adatok közül, amely az adott eset kivizsgálása szempontjából releváns.

 2. Az OGYÉI részére az 1. pontban említett adatokat és az ott megjelölt határidőben, ha az EudraVigilance adatbázisba való bejelentés nem lehetséges.

 3. A megjelölt személyek az ARISg globális adatbázist közösen kezelik, és az adatbázisba a következő adatok kerülnek feltöltésre: születési dátum; életkor; kórtörténet (a bejelentő által megadott adatok, amelyből a TEVA a nem releváns adatokat törli); szedett egyéb gyógyszerek; az esemény leírása (a bejelentő által leírt szöveg, amelyből a TEVA a nem releváns információkat törli), az esemény kimenetele a bejelentő által leírt szöveg, amelyből a TEVA a nem releváns információkat törli).

A mellékhatással kapcsolatban továbbított adatok az ARISg globális rendszerben, a hatóanyag forgalmazásának megszűnésétől számított 10 év elteltével törlésre kerülnek. A Teva Pharmacovigilance Privacy Policy itt érhető el: https://www.tevapharm.com/phv_policy/

Továbbítás harmadik országba

A 3. pont esetén (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.), Izrael államba.

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák

A 3. pont esetén (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.), a megfelelőségi határozat alapján (A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. január 31.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Izrael Állam által biztosított megfelelő védelméről a személyes adatok automatizált feldolgozása tekintetében).

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

N

N

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

N

N

Tiltakozás

I

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

A Teva Live applikációval kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelési cél leírása

A Teva Live applikáció egészségügyi szakemberek részére került kifejlesztésre a TEVA által, és az abban megadott személyes adatok kezelésének a célja, hogy támogassa a Teva által az egészségügyi szakemberek részére szervezett rendezvényeken való részvételt, utánkövető kérdések feltevését, termékekkel, ajánlatokkal kapcsolatos információk átadását, kérdőívek kitöltését, egyidejű szavazást prezentációk alatt, közvetítéseket video, illetve poadcast formájában, illetve e-learning anyagok közvetítését.

Kezelt személyes adatok kategóriái

Név*, telefonszám*, születési idő, foglalkozás*, tudományos fokozat, szakterület*, végzettség*, végzés helye*, végzés éve*, munkahely neve**, munkahely címe**, földrajzi régió*, irányítószám*, település, cím, egyedi azonosító típusa*, egyedi azonosító száma*, email cím*, levelezési cím (* kötelező adatok, **csak rendezvényre való regisztráció esetén kötelező)

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja;
a Teva Live applikáción keresztül a személyes adatait megadó személy hozzájárulása.
Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

Az adatkezelés elmaradásának következménye

A Teva Live applikáció cél leírásánál említett funkciói nem használhatóak.

Adatkezelés ideje

A személyes adatok kezelése a teva.hu adatbázisban történik, a teva.hu szabályozás szerint.

Érintettek

A Teva Live applikációt használó egészségügyi szakemberek.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

Nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az egészségügyi szakemberek az applikációt kizárólag egyedi azonosítóval és jelszóval tudják használni.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre

Üzletági asszisztensek, digital marketing menedzser

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

MX Net Korlátolt Felelősségű Társaság

Címzett minősége

Adatfeldolgozó

A továbbítás célja

Az applikáció fejlesztése és üzemeltetése

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA Magyarország Zrt. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Adatkezelési cél megnevezése

Pénzvisszafizetési garancia érvényesítése és kérdések feltevése az idros.hu oldalon

Adatkezelési cél leírása

Az Idros termék megvásárlását követően elégedetlenség esetén pénzvisszafizetési garancia érvényesítésére van lehetőség az idros.hu oldalon elérhető űrlap kitöltésével, amelyet postán az 1134 Budapest, Váci út 29. címre kell eljuttatni a termékmaradvány és a blokk csatolásával. Az érintettnek lehetősége van továbbá a termékkel kapcsolatos kéréseit feltenni a fenti elérhetőségeken keresztül.

A pénzvisszafizetési garancia érvényesítése során jelzett bármely súlyos nemkívánatos hatások, illetve a termékkel kapcsolatos kockázatok esetén a TEVA köteles az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelet szerinti jelentési kötelezettségét teljesíteni. Kérjük, legyen szíves az ebből a célból végzett adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást elolvasni!

Kezelt személyes adatok kategóriái

Név, lakcím (irányítószám, város, utca, házszám), e-mail cím, visszaküldendő termék neve, vásárlás helye és ideje, vásárlási bizonylat száma, számlát vezető bank neve és címe, nemzetközi
bankszámlaszám (IBAN), bankszámla pénzneme, számlatulajdonos neve, termék használatára vonatkozó részletes leírás, visszaküldés oka, aláírás és aláírás dátuma
szabadszavas  megkeresés, kérdés, e-mail cím, név, egyéb adatok, amelyet Ön a megkeresésében megad a TEVA részére

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja;
amely értelmében az Ön személyes adatait a TEVA az Ön hozzájárulása alapján kezeli.

Adatkezelés ideje

2 hónap, amely a kérelem értékeléséhez és az esetleges pénzvisszafizetés teljesítéséhez szükséges.
3 nap, ami a megkeresés megválaszolásához szükséges

Érintettek

Az Idros termékkel kapcsolatosan pénzvisszafizetési garanciát érvényesítő személyek
A TEVA fenti elérhetőségeinek valamelyikén keresztül kérdést feltevő, a TEVA-hoz kérdést intéző személyek

Személyes adatok forrása

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/Nem)

Nem

Nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/Nem)

Nem

Nem

Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/Nem)

Nem

Nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A garancia igénybevételéhez szükséges a személyes adatainak megadása, amelyek hiányában a vételár visszatérítésére, illetve a termék visszavásárlására nincs mód.

A TEVA nem fog tudni az Ön által feltett kérdésre, megkeresésre válaszolni.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a TEVA Általános Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók meg.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az idros.hu oldal adminisztratív munkatársai.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Címzettek

(1) PLIVA HRVATSKA d.o.o. - Finance Shared Services Center – Europe, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Horvátország

(2) TEVA Israel

Címzett minősége

(1) adatfeldolgozó

(2) adatfeldolgozó

A továbbítás célja

(1) Pénzvisszafizetés végrehajtása.

(2) Technikai háttérszolgáltatás (ERP rendszer szerver biztosítása és üzemeltetése)

Továbbítás harmadik országba

(1) Nem történik.

(2) Izrael

Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák

(1) Nem történik adattovábbítás.
(2) Az Izrael részére történő adatátadás során a TEVA az Európai Bizottság Európai Unió és Izrael közötti adatátvitelre vonatkozó megfelelőségi határozatát tekinti irányadónak, amely alapján Izrael megfelelő szintű adatvédelmi standardokkal rendelkezik.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA Magyarország Zrt. általános ügyfél tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)

Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

I

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

N

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I