Felhasználási Feltételek

A Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael („Teva”) ezt a webhelyet (a „Webhely”) az Ön tájékoztatása, oktatása és az Önnel való kommunikáció céljából tartja fenn. Ön bármikor felkeresheti ezt a Webhelyet, ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Webhely Ön által történő elérésére és használatára a következő feltételek („Feltételek”), illetve vonatkozó jogszabályok érvényesek.

 1. A jelen Feltételek elfogadása

  A Webhely elérésével és használatával Ön korlátozás, illetve módosítás nélkül elfogadja ezen Feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek az Ön és a Teva között a Webhely használatával kapcsolatban létrejött, bármely más megállapodást, amennyiben azok ellentétesek a jelen Feltételekkel. Ha nem fogadja el ezeket a Feltételeket, Ön nem használhatja a Webhelyet.

  A Teva a jelen nyilatkozat aktualizálásával bármikor módosíthatja ezen Feltételeket. Ezen módosítások kötelező érvényűek Önre nézve, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és tekintse át az Önre nézve kötelező érvényű aktuális Feltételeket.

 2. Szellemi tulajdonjogok

  A Teva a törvény által megengedett legteljesebb mértékig, minden erejével érvényesíteni fogja szellemi tulajdonjogait, beleértve a büntetőjogi lépések megtételét is.

  Minden szellemi tulajdonjog, beleértve a Webhelyen megjelenő védjegyek, márkanevek, logók, szolgáltatásokra vonatkozó nevek, szabadalmak, szerzői jogok vagy üzleti titkok (együttesen „Szellemi tulajdonjogok”), beleértve a Teva és a Copaxone neveket is, a Teva és más vállalatok bejegyzett és nem bejegyzett szellemi tulajdonát képezik. A Webhelyen szereplő semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, hogy az – hallgatólagosan, kizárásos alapon vagy egyéb módon – bármilyen szellemi tulajdonjogot vagy felhasználási jogot biztosítana a Teva vagy a szellemi tulajdonjogot birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül.

  Önnek azt kell feltételeznie, hogy minden olyan információ, amelyet Ön a Webhelyen lát vagy olvas, szerzői jog védelme alatt áll, és nem használható fel a Teva írásos engedélye nélkül, kivéve, ha a jelen Feltételek vagy a Webhelyen található tájékoztatómásképpen nem rendelkezik. A Webhelyen szereplő személyekről vagy helyszínekről készült képek vagy a Teva tulajdonát képezik, vagy a Teva engedéllyel használja azokat. Sem Ön, sem meghatalmazottja nem használhatja fel ezeket a képeket, kivéve, ha azt a jelen Feltételek, illetve a Webhely egyéb részei kifejezetten engedélyezik.  A képek bármely illetéktelen módon történő felhasználása szerzői jogokat, védjegyjogot, adatvédelmi és közzétételi törvényeket, valamint kommunikációs szabályozásokat és rendeleteket sérthet.

  A Webhelyen szereplő anyagokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból töltheti le, feltéve, hogy gondoskodik az anyagokhoz kapcsolódó, illetve a Webhelyen meghatározott szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok védelméről. Tilos ugyanakkor a Webhely tartalmának – többek között a szövegek, képek, hang- és filmanyagok – nyilvános vagy kereskedelmi célból történő terjesztése, módosítása, továbbítása, újbóli felhasználása, újbóli megjelentetése, másolása, közzététele, licencelése vagy felhasználása.

 3. A Webhely használata

  Szigorúan tilos a Webhely bármely tartalmának felhasználása vagy hivatkozás útján történő használata, kivéve a jelen Feltételekben megadottak szerint.

  A Teva nem ellenőrzi a Webhelyhez kapcsolódó valamennyi weboldalt, és nem vállal felelősséget a külső weboldalak, illetve a Webhelyhez kapcsolódó bármely más weboldal tartalmáért. Ön saját felelősségére nyitja meg a külső vagy egyéb weboldalakat.

  A Webhelyre az Ön által e-mailben vagy egyéb módon beküldött bármely kommunikáció vagy anyag – többek között bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat vagy egyéb hasonló dolog – nem minősül bizalmasnak vagy szellemi tulajdonnak. Bármely Ön által beküldött vagy feltöltött anyagot a Teva vagy leányvállalatai bármely célból felhasználhatják, többek között, de nem kizárólagosan sorszorosítás, közzététel, továbbítás, publikálás, közvetítés és megjelentetés céljából. A Teva továbbá szabadon és bármilyen célra felhasználhatja az Ön által a Webhelyre bármely kommunikációban eljuttatott ötletet, koncepciót, knowhow-t vagy módszert, többek között, de nem kizárólagosan termékek ezen ötletek, koncepciók, knowhow vagy módszerek alapján történő kifejlesztésére, gyártására, forgalmazására és értékesítésére.

  Jelen Webhely világszerte alkalmazott termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazhat, és előfordulhat, hogy ezek közül néhány nem mindenhol elérhető. A Webhelyen szereplő valamely termékre vagy szolgáltatásra történő hivatkozás nem jelenti azt, hogy adott termék vagy szolgáltatás mindenhol elérhető vagy elérhető lesz. A jelen Webhelyen hivatkozott termékekre a felhasználás helyétől függően különböző szabályozási követelmények vonatkozhatnak. Ebből kifolyólag a látogatókat arról tájékoztathatjuk, hogy a jelen Webhely bizonyos részei kizárólag szakemberek számára vagy csak bizonyos országok felhasználóinak szólnak. A jelen Webhely tartalmának egyetlen része sem minősül olyan termékekkel vagy termékek használatával kapcsolatos promóciónak vagy reklámnak, melyet az Ön lakóhelye szerinti ország törvényei és rendeletei nem engedélyeztek.

 4. Kivételek és a felelősség korlátozása

  A Teva ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy lehetőség szerint mihamarabb kijavítson minden hibát vagy hiányosságot, amint azokról tudomást szerez, ugyanakkor nem szavatoljuk, hogy a Webhely mindenkor zavartalanul és teljesen működőképes állapotban elérhető lesz, vagy azt, hogy a Webhelyen elérhető és az általa megadott információk hibáktól vagy hiányosságoktól mentesek lesznek. A jelen Webhely és annak tartalmának elérése átmenetileg értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, szükségessé váló karbantartás és javítás, illetve a Teva hatáskörén kívül eső okokból.

  Bár a Teva időről időre nyomon követheti vagy ellenőrizheti a Webhelyen folyó beszélgetéseket, chat-tartalmakat, posztokat, adattovábbítást, üzenőfalakat és más hasonló tartalmakat, a Teva vállalatot nem terheli ez a kötelezettség, továbbá nem vállal felelősséget ezen tartalmak tekintetében, sem a Webhely ezen felületein megjelenő információkban előforduló hiba, rágalmazás, becsületsértés, hírnévrombolás, hiányosság, hazugság, promóciós célú , obszcén vagy pornográf megnyilvánulások, istenkáromlás, veszélyokozás, valamint személyes adatok megsértése vagy azok pontatlansága tekintetében. Tilos bármely törvénysértő, promóciós jellegű, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, botrányos, uszító, pornográf vagy profán anyag feltöltése vagy továbbítása, illetve bármely anyagé, amely bűncselekménynek minősül, illetve ilyen magatartásra ösztönöz, polgárjogi felelősséget vet fel vagy egyéb módon törvénybe ütközik. A Teva teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, illetve eleget tesz minden olyan bírósági rendeletnek, amely arra kéri vagy kötelezi a Tevát, hogy felfedje azon személy kilétét, aki ezen információkat vagy anyagokat az oldalra feltöltötte.

  A Teva jelen Webhelyet az internetes közösség számára tartja fenn. A Webhely célja, hogy általános információkat nyújtson a Teva vállalatról és annak termékeiről. Ezen oldalaknak nem célja, hogy befektetési vagy orvosi tanácsot nyújtsanak, illetve felhasználási útmutatást adjanak a Teva által gyártott vagy értékesített termékekhez, illetve azokhoz, melyek a Teva, leányvállalatai, kapcsolat vállalkozásai, engedményezettjei vagy közös vállalatai által jelenleg fejlesztés alatt állnak. A jelen Webhelyen a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termékekkel kapcsolatos minden információ megfelel az adott termék használatára vonatkozó teljeskörű felírási tájékoztatónak. Felhívjuk a Webhely felhasználóinak a figyelmét, hogy a fejlesztés alatt álló, itt bemutatott termékeket  még semmilyen hatóság nem minősítette biztonságosnak vagy hatékonynak, és klinikai vizsgálatokon kívüli felhasználásuk sincs jóváhagyva.

  A jelen Webhelyen szereplő semmilyen információ nem minősül felhívásnak vagy üzleti ajánlatnak a Teva értékpapírjaiba vagy a vállalat amerikai letéti jegyeibe történő befektetésre. Külön felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a tényleges eredmények alakulása jelentős mértékben eltérhet a jelen Webhelyen szereplő bármely előrejelzéstől, véleménytől vagy várt eredménytől, az értékpapírok korábbi teljesítménye pedig nem szolgálhat azok jövőbeli eredményeivel kapcsolatos útmutatás alapjául.

  Ön saját felelősségére használja és böngészi a Webhelyet. Sem a Teva vállalatot, sem a Webhely létrehozásában, hosztolásában vagy működésének biztosításában érintett más felet nem terhel felelősség a Webhely vagy az azon lévő tartalom eléréséből, használatából eredő közvetlen, véletlen, abból következő, közvetett vagy büntető jellegű károkozásért. A fentiek korlátozása nélkül, a Webhelyen szereplő minden információt „AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ FORMÁBAN” bocsátjuk az Ön rendelkezésére, BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGET, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT VAGY JOGTISZTASÁGOT. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bizonyos joghatóságok esetlegesen nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások közül néhány nem vonatkozik Önre. Ellenőrizze, hogy a helyi érvényes jogszabályokban szerepel-e a hallgatólagos garanciák kizárására vonatkozó tilalom vagy korlátozás.

  A Teva nem vállal felelősséget, és nem vonható felelősségre olyan károkozás vagy vírusok miatt, amelyek a Webhely elérésének, használatának vagy az azon való böngészésnek, illetve a Webhelyről történő bármely anyag, adat, szöveg, kép, film- vagy hanganyag letöltésének következtében fertőzik meg számítógépes eszközét vagy egyéb tulajdonát.

  A jelen Feltételek egyike sem zárja ki vagy korlátozza a Teva felelősségét olyan haláleset vagy személyisérülés kapcsán, amely a vállalat gondatlansága miatt következett be, illetve olyan egyéb kár kapcsán, amely a vonatkozó törvények alapján nem korlátozható vagy nem zárható ki.

 5. Adatbiztonság és adatvédelem

  Vállalatunk számára rendkívül fontos az Ön adatainak biztonsága és védelme. Kérjük, olvassa át a Teva Adatkezelési Tájékoztatóját, amely fontos információkat tartalmaz személyes adatainak felhasználásáról, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól.

 6. Általános

  Amennyiben ezen Feltételek bármelyike jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy jogszabály alapján egyéb módon érvényesíthetetlennek minősül, akkor azon mértékig és azon joghatóságon belül, amelyben az adott feltétel jogszerűtlen, érvénytelen vagy egyéb módon érvényesíthetetlen, az adott feltétel kiemelésre és eltávolításra kerül a jelen Feltételek közül, míg a többi feltétel továbbra is fennáll és teljes mértékben hatályos marad, valamint továbbra is kötelező érvénnyel bír és érvényesíthető.

  A jelen Feltételek tekintetében Izrael állam törvényei az irányadóak, és ezen törvények szerint értelmezendők. Amennyiben ezen feltételekkel kapcsolatban bármilyen jogvita merül fel, abban az esetben a jogvitában Tel Aviv (Izrael) bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

 7. Egyéb

  Ha bármilyen kérdése lenne jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Megosztás