Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon

Kooperatív képzés

A TEVA mind a gödöllői Szent István Egyetemmel, mind pedig az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karával szoros kapcsolatot ápol. Az együttműködések keretében a vállalat év közben kooperatív szakmai képzésben résztvevő hallgatókat fogad gyakorlatra. A képzés során a hallgatók – tanulmányaikkal párhuzamosan – valós ipari körülmények között szerezhetnek szakmai ismereteket.

A program célja kettős: egyrészt a TEVA a mérnök hallgatók szakmai tapasztalatszerzését támogatja, másrészt a képzésben résztvevő tehetséges hallgatókra munkaerő-utánpótlásként számít. Így a végzést követően - a lehetőségekhez mérten - munkalehetőséget is kínál azon hallgatók számára, akik a képzés során kiemelkedő előmenetelt, érdeklődést és elhivatottságot mutattak.

 

A kooperatív szakmai képzésre a hallgatók a felsőoktatási intézményekben pályázhatnak. A jelentkezés feltétele, hogy a pályázó a tanintézmény által támasztott, mindenkor hatályban lévő pályázati tanulmányi feltételeknek megfeleljen.

 

A képzésre felvételt nyert hallgatók részt vesznek a TEVA projektjeinek megvalósításában, és lehetőséget kapnak arra, hogy e projektekhez kapcsolódva készítsék el szak- illetve diplomadolgozatukat. A vállalat a szakdolgozathoz témajavaslatot is ajánl, illetve biztosítja - külső konzulensként - munkatársát is, aki közreműködik az elkészült dolgozat szakmai elbírálásában.

A kooperatív képzésben résztvevő, tanulmányait sikeresen lezáró hallgató az oklevél részeként a vállalat által kiállított, kooperatív képzés elvégzését igazoló tanúsítványt kap, amely jelentős előnyt biztosíthat számára az álláskeresés során.

 

A képzések leírása tanintézmények honlapjain található: