Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon

Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszék

Egyedülálló lehetőségek a Debreceni Egyetem gyógyszerész hallgatóinak

A kihelyezett tanszék vezetője:
Györgyné Dr. Vágó Magdolna, a TEVA Gyógyszertechnológiai osztályának vezetője

Cím: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Telefon: + 36 52 515 132
E-mail: magdolna.vago@teva.hu

A TEVA és a Debreceni Egyetem 2011-ben hozta létre ezt az egyedülálló lehetőségeket magában rejtő tanszéket, melynek keretében a gyógyszerész hallgatók 2 féléven keresztül gyógyszeripar specifikus előadásokat hallgathatnak és az órák egy részét a gyárban eltöltve gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a nagyüzemi gyógyszergyártásban is.

A IV. évfolyam II. félévének tananyaga kötelező tantárgyként szerepel a tanrendben. Az órákon a hallgatók többek között a szilárd, félszilárd és steril készítmények ipari előállításával, a gyógyszeripari minőségellenőrzéssel és a törzskönyvezés folyamatával is megismerkedhetnek. Az elméleti órákat a Debreceni Egyetemen, míg a gyakorlati időt a vállalat Debreceni és Gödöllői Telephelyén töltik a hallgatók.

Az V. évfolyam I. félévében azok a hallgatók, akik sikeresen teljesítették az elméleti tantárgyat és érdeklődnek az ipari gyógyszergyártás iránt, tovább bővíthetik szakmai ismereteiket a TEVA telephelyein megtartott órákon.

A kihelyezett tanszék beindításával a Debreceni Egyetem és a TEVA célja volt, hogy a fiatalokat segítse a pályaválasztásban, ugyanis a diákok az új képzésnek köszönhetően - a patikai gyakorlat mellett - bepillantást nyernek egy gyógyszergyártó vállalat működésébe is. A hallgatók világszínvonalú berendezéseken szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, a végzősök pedig már az „éles” gyártásba is betekinthetnek. A kihelyezett tanszék létrehozása mérföldkő a magyar gyógyszerészképzés történetében, hiszen a múltban nincs példa arra, hogy az oktatás és a versenyszféra ilyen szoros kapcsolatot alakítson ki. A meghirdetett órákon résztvevő hallgatók azon túl, hogy megismerik az ipari folyamatokat, széleskörű szakmai gyakorlatot szereznek, így megnő az esélye annak, hogy jövőjüket is ezen a területen képzeljék el.